osrodek logoTrepka
O Naszym Ośrodku Szkoleniowym

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka" prowadzi szkolenia przy Firmie "Chłodnictwo Klimatyzacja inż. Włodzimierz Nekanda Trepka".
Wpis Ośrodka Szkoleniowego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Bydgoskiego został dokonany 15 listopada 2004r.
W dniu 19 czerwca 2008r. umieszczono Ośrodek Szkoleniowy w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pod numerem ewidencyjnym: 2.04/00114/2008.
Decyzją Krajowego Forum Chłodnictwa - Związek Pracodawców w Warszawie 2 grudnia 2008r. powołano Kujawsko -Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
Ośrodek Szkoleniowy funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacja i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006r.).
projekt strony WWW: INFORMATICA strony internetowe Toruń